Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweD - Znaki informacyjne

D-46

Znaki drogowe

Znak drogowy D-46


znak drogowy D-46 droga wewnętrzna
D-46


Znak drogowy D-46 "droga wewnętrzna".
Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi.

Znak drogowy D-46 oznaczający "droga wewnętrzna" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki informacyjne i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.