Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweD - Znaki informacyjne

D-40

Znaki drogowe

Znak drogowy D-40


znak drogowy D-40 strefa zamieszkania
D-40


Znak drogowy D-40 "strefa zamieszkania".
Oznacza wjazd do strefy zamieszkania.
Znak D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie zamieszkania urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Znak drogowy D-40 oznaczający "strefa zamieszkania" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki informacyjne i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.