Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweD - Znaki informacyjne

D-25

Znaki drogowe

Znak drogowy D-25


znak drogowy D-25 poczta
D-25


Znak drogowy D-25 "poczta".
Informuje o wskazanych na znaku obiektach znajdujących się przy drodze.
Umieszczony na znaku D-25 symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon.

Znak drogowy D-25 oznaczający "poczta" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki informacyjne i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.