Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweD - Znaki informacyjne

D-20

Znaki drogowe

Znak drogowy D-20


znak drogowy D-20 koniec postoju taksówek
D-20


Znak drogowy D-20 "koniec postoju taksówek".
Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis "Bagażowe" wskazuje, że znaki te dotyczą taksówek bagażowych. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Znak drogowy D-20 oznaczający "koniec postoju taksówek" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki informacyjne i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.