Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweD - Znaki informacyjne

D-19

Znaki drogowe

Znak drogowy D-19


znak drogowy D-19 postój taksówek
D-19


Znak drogowy D-19 "postój taksówek".
Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.
Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek; jeżeli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20 m przed znakiem D-19.
Umieszczony dodatkowo na znakach D-19 i D-20 napis "Bagażowe" wskazuje, że znaki te dotyczą taksówek bagażowych. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Znak drogowy D-19 oznaczający "postój taksówek" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki informacyjne i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.