Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweD - Znaki informacyjne

D-13

Znaki drogowe

Znak drogowy D-13


znak drogowy D-13 początek pasa ruchu powolnego
D-13


Znak drogowy D-13 "początek pasa ruchu powolnego".
Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
Umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13, D-13a lub D-14 tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca drogi lub pasa ruchu.

Znak drogowy D-13 oznaczający "początek pasa ruchu powolnego" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki informacyjne i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.