Money.plMotoryzacjaZnaki drogoweD - Znaki informacyjne

D-1

Znaki drogowe

Znak drogowy D-1


znak drogowy D-1 droga z pierwszeństwem
D-1


Znak drogowy D-1 "droga z pierwszeństwem".
Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

Znak drogowy D-1 oznaczający "droga z pierwszeństwem" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki informacyjne i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.