Money.plMotoryzacjaWiadomościPublikacje

Wynajem pełny i niepełny - krótki poradnik

2008-09-08 10:30

Wynajem pełny i niepełny - krótki poradnik

W ciągu roku prawie dwukrotnie wzrosła liczba przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na długoterminowy wynajem aut.

Coraz częściej z usługi tej korzystają małe i średnie firmy. Ich menadżerowie przeważnie wybierają tzw. niepełny wynajem aut.


Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Analiz Rynku Flotowego FLOTAMonitor na koniec czerwca br., firmy z sektora car fleet management (CFM) działające na terenie naszego kraju obsługiwały już 12 245 przedsiębiorstw, to 99,4% więcej niż przed rokiem. Na koniec pierwszego półrocza 2008 r. jeździło po polskich drogach prawie o jedną trzecią więcej (+27 958) aut niż przed rokiem. Łącznie było to 113,3 tys. aut w części lub w pełni objętych tą coraz popularniejszą formą outsourcingu. Z tej liczby ponad 22,3 tys. pojazdów było tylko zarządzanych (bez finansowania), ponad 80,7 tys. samochodów było obsługiwanych w full service leasingu (FSL)/pełnym wynajmie długoterminowym, a ponad 10,3 tys. aut w niepełnym wynajmie. O ile na full service leasing decydują się przeważnie korporacje, mające duże floty, o tyle firmy z sektora MŚP wybierają bardziej okrojoną formę tej usługi.

MŚP odkrywają wynajem
Leszek Pomorski, wiceprezes ING Lease, jako jedną z głównych przyczyn rozwoju rynku CFM w Polsce wymienia właśnie coraz większe zainteresowanie ze strony polskich firm z sektora MŚP. Potwierdzeniem jego słów jest spadająca z roku na rok średnia liczba obsługiwanych samochodów przypadająca na jednego klienta. W połowie zeszłego roku średnio na jedną firmę korzystającą z usługi zarządzania lub wynajmu długoterminowego przypadało prawie 14 aut, w tym roku już niewiele ponad 9.

Firmy z sektora MŚP przy leasingu aut coraz chętniej wybierają coś ponad samo finansowanie, ale większość z nich nie jest zainteresowana skorzystaniem z pełnego wachlarza usług dodatkowych oferowanych w ramach wynajmu długoterminowego.

Leasing a wynajem
Leasing
klient określa parametry umowy w zależności od swoich potrzeb, a po zakończeniu kontraktu samochód staje się jego własnością okres min. 24 miesiące.
 • Zaangażowanie własnych środków opłata wstępna.
 • Koszty uzyskania przychodu cała rata leasingowa.
Full service leasing usługa zawierająca finansowanie i zarządzanie autem (flotą aut). W naszym kraju nazwa ta funkcjonuje zamiennie z określeniem wynajmu długoterminowego bądź pełnego wynajmu długoterminowego.
Wynajem klient określa rodzaj i markę pojazdu oraz deklaruje czas użytkowania od 12 do 60 miesięcy i/lub przebieg kilometrowy pojazdu.
 • Brak zaangażowania własnych środków stała rata.
 • Koszty uzyskania przychodu cała rata finansowa i cała rata serwisowa.
 • Rata zawsze obejmuje serwis i usługi techniczne.

Firma CFM-owa
Firma oferująca usługę car fleet management, czyli świadcząca jednocześnie usługi finansowania i zarządzania pojazdami. W zależności od potrzeb klienta istnieją jeszcze dwie możliwości skorzystania z usług firmy CFM-owej:
 • gdy klient decyduje się tylko na finansowanie, mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym,
 • gdy klient decyduje się tylko na zarządzanie, pojazdy pozostają jego własnością, a zarządza nimi wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny firma CFM-owa.


Nieco więcej niż leasing
Najczęściej mniejsi przedsiębiorcy decydują się na wybór jednej do trzech usług dodatkowych, a taka forma full service leasingu, zgodnie z definicją Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), traktowana jest jako umowa niepełnego wynajmu.

Grzegorz Czarnecki, dyrektor Pionu Sprzedaży Korporacyjnej w Masterlease Polska, aktualnego lidera rynku CFM, przyznaje: Klienci z grupy małych firm ze względu na wielkość floty nie zamawiają u nas specjalnych raportów menedżerskich oraz nie korzystają z kart paliwowych, gdyż przy niewielkiej liczbie samochodów dostępne są dla nich bardzo niskie rabaty. Niemniej usiłujemy wypracować satysfakcjonującą ofertę kart dla tej grupy firm.

Według jego obserwacji, małe i średnie firmy najczęściej z wachlarza usług dodatkowych wybierają z grupy czterech ofert (kolejno wg popularności): pełną koordynację likwidacji szkód, serwis mechaniczny dla przyjętego dla danego samochodu przebiegu kilometrów, serwis opon zimowych/letnich oraz samochód zastępczy.

Podobnie jest w innych firmach CFM-owych mających znaczny udział w rynku niepełnego wynajmu. Jak podkreśla Paweł Partycki, szef sprzedaży i marketingu w Arval Lease Service Polska: Zawsze chcemy klientowi zaproponować jak najszerszy wachlarz usług, ponieważ usługa zarządzania flotą nie jest już dziś tylko prostym dostarczaniem i serwisowaniem pojazdów. To przede wszystkim kompleksowa i zintegrowana usługa pełnego outsourcingu, oparta na wzajemnym zaufaniu klienta i Car fleet management (CFM)
Zarządzanie parkiem (flotą) pojazdów. W Polsce usługa ta najczęściej kojarzona jest z outsourcingiem, czyli z zewnętrznym zarządzaniem autami przez wyspecjalizowane firmy, które potocznie nazywane są firmami CFM-owymi.

Konkurencja rośnie
Na niepełny wynajem nastawił się debiutujący ze swoją ofertą kilka miesięcy temu na polskim rynku leasingowym i CFM-owym Santander Consumer Multirent (SCM). Stosunkowo nowa spółka zdecydowanie stawia na małe i średnie przedsiębiorstwa, w których widzi największy potencjał na rynku i to do tej właśnie grupy głównie kierowane są produkty leasingowe z usługami dodatkowymi. Sztandarowym produktem SCM jest MultiLeasing Bezpieczny. W ramach tego produktu przedsiębiorca
otrzymuje bezpłatny dostęp do czynnego całą dobę Centrum Likwidacji Szkód SCM. Za pomocą jednego narzędzia klient nie tylko sfinansuje firmową flotę, ale również pozbędzie się wszelkiego rodzaju formalności związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych. Warunkiem bezpłatnego korzystania z usług centrum likwidacji szkód jest wykupienie pakietów ubezpieczeniowych SCM. Do dyspozycji klientów są też samochody zastępcze na czas napraw blacharskich oraz bezpłatny pakiet telefonicznej obsługi prawnej.

Oprócz Multileasingu Bezpiecznego SCM oferuje jeszcze MultiLeasing Start tradycyjną umowę leasingową obejmującą finansowanie z obcym pakietem ubezpieczenia oraz MultiLeasing Serwis produkt skierowany do klientów, którzy skorzystali z pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych SCM, zawierający: zarządzanie serwisem i oponami oraz zarządzanie wartościami końcowymi.

Wszystkie trzy oferty to umowy leasingu operacyjnego, które mogą być zawarte do wyboru: na okres od 24 do 60 miesięcy, w walucie PLN, EUR, CHF, na samochody osobowe (również osobowe z homologacją ciężarową) oraz samochody terenowe i pikapy, samochody
Wynajem długoterminowy
Okres wynajmu długoterminowego aut od firmy zewnętrznej (outsourcingowej) to minimum jeden rok. Usługa ta zawiera finansowanie i zarządzanie pojazdami. Wynajmowane auta przez cały okres wynajmu (najczęściej również po nim) są własnością firmy wynajmującej. Klient ma możliwość późniejszego odkupu tych aut. Powinno to być jednak zaznaczone w momencie negocjacji z firmą wynajmującą, gdyż decyzja ta ma wpływ na wysokość comiesięcznego czynszu (ratę), jaki się płaci za wynajem.

Niepełny wynajem długoterminowy floty pojazdów to finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej z dodatkiem najwyżej trzech usług dodatkowych spośród niżej wymienionych.
Pełny wynajem długoterminowy floty pojazdów, oprócz finansowania z ryzykiem wartości rezydualnej, obejmuje co najmniej cztery usługi dodatkowe spośród niźej wymienionych.

Usługi dodatkowe (oprócz finansowania) oferowane w ramach zarządzania przez firmy CFM-owe:
 • obsługa techniczna pojazdów
 • pełne ubezpieczenie oraz likwidacja szkód komunikacyjnych
 • serwis,
 • wymiana i składowanie opon
 • pomoc na drodze 24 godz. na dobę
 • samochód zastępczy na czas awarii lub naprawy
 • karty paliwowe i ich rozliczanie bezgotówkowe
 • raporty zarządcze, analizy kosztów według potrzeb
 • inne usługi na życzenie klienta.

Wymagane dokumenty
Starający się o full service leasing, w zależności od typu klienta, powinni przygotować:

W przypadku klienta indywidualnego:
 • ksero dowodu osobistego wnioskodawcy (seria, nr, zdjęcie, adres) oraz ksero drugiego dokumentu stwierdzającego tożsamość, opatrzonego zdjęciem,
 • ksero dowodu osobistego współmałżonka (seria, nr, zdjęcie, adres) oraz ksero drugiego dokumentu stwierdzającego tożsamość, opatrzonego zdjęciem,
 • gdy wnioskodawcą jest mężczyzna do 28. roku życia ksero książeczki wojskowej.

W przypadku podmiotów gospodarczych:
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • umowa spółki (w przypadku spółki cywilnej), dowód zarejestrowania w US wraz z aneksami,
 • zaświadczenie o numerze REGON i NIP,
 • ksero dowodu osobistego leasingobiorcy lub w przypadku spółki cywilnej ksero dowodów osobistych wspólników (seria, nr, zdjęcie, adres),
 • ksero dowodu osobistego poręczycieli, np. współmałżonków.

Spółki prawa handlowego muszą przedstawić:
 • wypis z KRS-u,
 • umowę spółki w formie aktu notarialnego wraz z aneksami,
 • zaświadczenie o numerze REGON i NIP.
Tagi: Polska, łada forma
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne