Money.plMotoryzacjaWiadomościPublikacje

Kobiety za kierownicą - czy faktycznie są lepsze?

2012-03-10 14:24

Kobiety za kierownicą - czy faktycznie są lepsze?

Kobiety za kierownicą - czy faktycznie są lepsze?
Zwykle w takiej sytuacji najlepiej odwołać się do danych statystycznych, które w sposób bezstronny wyjaśniają sporne kwestie. A te niestety nie przemawiają na korzyść mężczyzn. W każdym razie w wielu kwestiach.

Otóż zgodnie z danymi Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2010 roku zarzut popełnienie przestępstwa drogowego usłyszało 150 399 podejrzanych. Wśród tych osób tylko 6 328 osób stanowiły kobiety, co odpowiada 4.2%. Resztą podejrzanych, tj. 144 071 osób, to mężczyźni (95.8%). Zdecydowanie najczęściej zdarzającym się przestępstwem z kategorii tzw. przestępstw drogowych jest prowadzenie pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.

Szczegółowa analiza opublikowanych danych okazuje się jeszcze bardziej miażdżąca dla niewolników testosteronu. Otóż okazuje się, że z ogólnej liczby 79 587 osób zatrzymanych za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, aż 96.4% stanowili mężczyźni. Spośród tych zatrzymanych tylko 2 840 osób to kobiety!

Niestety, to nie koniec wyczynów mężczyzn. W innej kategorii czynu przestępczego, czyli za prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, zatrzymano łącznie 57 513 osób. Aż 97.5% z nich to mężczyźni.

Jeśli wziąć pod uwagę najbardziej dramatyczne zdarzenia drogowe, czyli poważne wypadki drogowe, to okaże się, że liderami w tej dziedzinie także są mężczyźni. Na łączną liczbę 11 087 osób zatrzymanych za spowodowanie wypadku w ruchu lądowym, gdzie skutkiem jest średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu, aż 9 277 osób (83.7%) podejrzanych to mężczyźni. W przypadku najpoważniejszych zdarzeń w ruchu lądowym, czyli takich, gdzie skutkiem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na jego zdrowiu, spośród ogólnej liczby 1 815 osób zatrzymanych aż 1 631 osób (90%) to mężczyźni!

My, faceci, możemy się do tego nie przyznawać, możemy się oburzać, możemy argumentować, że to My, więcej i częściej jeździmy, ale i tak nie zmieni to faktu, że kobiety są od nas zdecydowanie bardziej odpowiedzialne za kółkiem. Zdecydowanie lepiej wychodzi im przewidywanie, zdecydowanie logiczniej podchodzą do kwestii prędkości, zdecydowanie rzadziej pojawiają się w policyjnych statystykach. Jednym słowem, jeżdżą bezpieczniej i zdecydowanie rozważniej. Ale czy lepiej? Na pewno bezpieczniej.

Lukasz_Kochanek
Tagi: wypadki, premiera, koniec, lepiej, drogowe
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne