Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

Wysokie kary za kartel producentów ciężarówek

2016-07-20 08:36

Wysokie kary za kartel producentów ciężarówek

W działającym przez 14 lat niejawnym porozumieniu pomiędzy producentami ciężarówek brały udział takie firmy jak MAN, Daimler, Renault/ expression_replaced_4 DAF oraz Iveco. Producenci ci wytwarzają obecnie 9 na 10 pojazdów ciężarowych, jakie poruszają się po europejskich drogach. Porozumienie dotyczyło segmentu średnich (od 6 do 16 ton) oraz ciężkich (powyżej 16 ton) samochodów ciężarowych. Z czołowych europejskich producentów pojazdów ciężarowych w zmowie cenowej nie uczestniczyła jedynie Scania.

- Nałożyliśmy dzisiaj najwyższą w historii karę za funkcjonowanie kartelu. Dotyczył on bowiem niezwykle ważnego rynku transportowego. Obecnie po europejskich drogach porusza się ok. 30 mln ciężarówek, które odpowiadają za trzy czwarte wewnętrznego transportu towaru - powiedziała po ogłoszeniu decyzji Margrethe Vestager, unijna komisarz ds. konkurencji. - To jednocześnie wyraźna przesłanka dla innych firm, że tego typu porozumienia nigdy nie będą akceptowane.

Jak ujawniła Komisja porozumienie pomiędzy producentami ciężarówek dotyczyło trzech głównych poziomów. Przede wszystkim ustalania bazowych cen za swoje samochody, których finalne ceny mogły się różnić w zależności od podatków i opłat lokalnych czy też od wyposażenia danego modelu. Firmy dogadywały się również w kwestii czasu wprowadzania w swoich modelach nowoczesnych technologii, dzięki którym pojazdy spełniały normy emisji zanieczyszczeń (najpierw Euro III, a następnie Euro IV). Trzecim aspektem porozumienia było przerzucanie na końcowego klienta kosztów nowych rozwiązań wymaganych wprowadzanymi normami ekologicznymi.

Zmowa pomiędzy producentami trwała od 1997 do 2011 r. Początkowo wszelkie ustalenia odbywały się podczas specjalnie organizowanych w tym celu wspólnych spotkań menagerów wyższego szczebla, a czasami podczas targów branżowych. W ostatnich latach istnienia kartelu kontakt odbywał się już drogą elektroniczną. Kartel obejmował swym zakresem wszystkie państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Norwegia, Islandia i Liechtenstein).

Za udział w kartelu Komisja Europejska nałożyła kary pieniężne na producentów ciężarówek. Co ciekawe jednak, różnią się one wysokością. Przede wszystkim z kary został całkowicie zwolniony MAN, który przyczynił się w dużej mierze do wykrycia istniejącego porozumienia. Pozostali producenci, w zależności od stopnia współpracy podczas śledztwa, również otrzymali zniżki grzywien.

Niemniej jednak ostateczne kary do niskich nie należą. Daimler będzie musiał zapłacić ponad miliard euro, DAF ponad 752 mln euro, Volvo/Renault ponad 670 mln euro, zaś Iveco niecałe 495 mln euro.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne