Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

Szykują się kolejne zmiany w taryfikatorze punktów karnych

2016-07-08 20:36

Szykują się kolejne zmiany w taryfikatorze punktów karnych

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu punktowania i liczby punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego, z punktu widzenia kierowców, znajdziemy w nieco zmienionych załącznikach, w których pojawiły się nowe pozycje, za które można otrzymać punkty karne.

W części A (Czyny o charakterze szczególnym) pojawiły się dwie nowe pozycje. 6 punktów karnych grozi za spowodowanie przez kierującego pojazdem poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu zagrożenia innej osoby, zaś 10 punktów pojawi się na naszym koncie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości w warunkach swoistej recydywy lub pomimo zakazu prowadzenia pojazdów. Drugie z wykroczeń zostało surowiej potraktowane ze względu na lekceważenie wcześniejszych rozstrzygnięć za czyny podobne. Grozi za nie zresztą kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Również dwie nowe pozycje pojawiły się w części B załącznika z wykazem wykroczeń, za które grożą punkty karne (Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych). Jazdę wzdłuż po chodniku bądź przejściu dla pieszych "wyceniono" na 5 punktów karnych, zaś zatrzymanie się w takim miejscu i na taki czas, aby uniemożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik, w przypadku wysepki dla pasażerów na przystanku - na 3 punkty.

W części C (Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych) wyodrębniono jedno wykroczenie polegające na niestosowaniu się do znaków zakazu dotyczących zatrzymania lub postoju pojazdów, za które grozi jeden punkt. Z kolei pojawiły się też dwa nowe wykroczenie - oba polegające na nieuprawnionym korzystaniu z karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. Do tej pory groziła za to wykroczenie taka sama kara jak za zwykłe zaparkowanie na takim miejscu, zaś teraz ustawodawca przewidział surowszą karę, wynoszącą 7 punktów.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne