Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

Surowsze kary za parkowanie na zieleni

2016-06-30 16:23

Surowsze kary za parkowanie na zieleni

Według obecnych przepisów (Kodeks wykroczeń) znacznie utrudnione jest egzekwowanie zakazu niszczenia zieleni przez pojazdy pozostawione na zieleńcach bądź trawnikach lub terenach na ten cel przeznaczonych do użytku publicznego. Sądy bowiem stoją na stanowiskach, iż nie każdy postój pojazdu powoduje niszczenie zieleni.

W związku z powyższym problemem poseł Bogusław Sonik wystąpił z zapytaniem o możliwość zmiany odpowiednich przepisów do ministra sprawiedliwości. Według niego modyfikacja obecnych zapisów poprzez wyraźne wskazanie zakazu zatrzymania się i postoju na zieleńcach i trawnikach przyczyni się do ochrony tych terenów przed dewastacją.

W odpowiedzi udzielonej przez Marcina Warchoła, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, możemy przeczytać, iż w świetle powyższych uwag zasadną wydaje się wyrażona w zapytaniu konstatacja, że nieprawidłowy postój (zatrzymanie) pojazdu na terenie zielonym przeznaczonym do użytku publicznego wiązać się będzie z odpowiedzialnością za wykroczenie z art. 144 § 1 Kodeksu wykroczeń w przypadku, gdy skutkiem takiego postoju (zatrzymania) będzie zniszczenie lub uszkodzenie roślinności. W tym też aspekcie analizowany przepis spełnia wyrażony w zapytaniu postulat ochrony przyrody przed dewastacją.

Podsekretarz stanu zobowiązał się jednocześnie, iż zgłoszony w zapytaniu postulat ustawodawczy w przedmiocie usankcjonowania zatrzymania się lub postoju pojazdu na zieleńcach, trawnikach lub na terenach na ten cel przeznaczonych zostanie wykorzystany podczas planowanych prac legislacyjnych mających na celu nowelizację Kodeksu wykroczeń.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne