Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

Rośnie liczba wypadków z udziałem seniorów

2016-05-08 09:11

Rośnie liczba wypadków z udziałem seniorów

W 2015 r. śmierć w wypadkach drogowych poniosło 835 osób powyżej 60. roku życia, a 7.033 odniosło obrażenia. Ze statystyki wynika, że aż 28,4 proc. ofiar śmiertelnych wypadków to starsze osoby. Najwięcej seniorów ginie jako piesi. W 2015 r. aż 45 proc. (415 osób) zabitych pieszych w wypadkach drogowych stanowiły właśnie starsze osoby.

Przypomnijmy, że za osoby "starsze" przyjęto te, które przekroczyły 60. rok życia, z czym nie wszyscy się godzą. W tym gronie mamy całe rzesze kierowców zawodowych i amatorów, dysponujących wieloletnim doświadczeniem. Jak twierdzą, zresztą słusznie, z wiekiem przychodzą ostrożność i rozwaga.

Seniorzy są grupą niejednorodną. O przynależności do tej grupy decyduje wiek, ale bardzo różny może być ich stan zdrowia, styl życia czy aktywność. Z czasem jednak wszyscy mogą mieć problemy ze wzrokiem, słuchem, koncentracją, elastycznością mięśni. Osoby, które są już w podeszłym wieku, mają mniej fizycznych i psychicznych możliwości, aby radzić sobie w warunkach nasilonego ruchu miejskiego. Ich zachowanie na jezdni charakteryzuje często niepewność i występowanie reakcji lękowych, niekiedy nawet przeradzających się w agresję.

Mimo ogólnej dobrej kondycji, w organizmie starszej osoby zachodzą zmiany, które rzutują na jej mobilność w ruchu drogowym. Z dostępnych badań wiadomo, że osoby po sześćdziesiątce:

- wolniej adaptują się do zmiennych warunków drogowych;
- popełniają błędy przy ocenie sytuacji drogowej np. ocenie odległości pojazdu;
- z racji wieku, niektórzy domagają się, aby kierowcy ustępowali im pierwszeństwa, nawet, gdy łamią przepisy ruchu drogowego np. przechodząc na czerwonym świetle, bądź poza przejściami dla pieszych ("bo tak jest bliżej");
- nie zawsze śledzą zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym;
- nie chcą się pogodzić z obniżeniem swojej sprawności.

Seniorzy stanowią poważną część pieszych uczestników ruchu drogowego, ale też niemałą część rowerzystów i kierowców. Opisane powyżej dolegliwości w równej mierze dotykają tych, którzy chodzą, jak i tych, którzy jadą.

Wypadek dla starszej osoby jest szczególnie niebezpieczny. Leczenie obrażeń u seniorów to długotrwały proces, a odzyskanie pełnej sprawności często jest zupełnie niemożliwe. Ryzyko śmierci 70-latka uczestniczącego w wypadku drogowym jest trzykrotnie wyższe niż 25-latka.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne