Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

Przez tą chorobę możesz stracić prawo jazdy

2016-01-10 21:15

Przez tą chorobę możesz stracić prawo jazdy

Poszerzenie listy chorób, które mogą stanowić poważne zagrożenie podczas jazdy i których występowanie może być przeszkodą w uzyskaniu prawa jazdy, o obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS) nie jest jakimś widzimisię przedstawicieli resortu zdrowia. Nowelizacja przepisów była wymuszona koniecznością implementacji dyrektywy unijnej (2014/85/UE). Jak przekonują bowiem unijni urzędnicy OBPS należy do grupy tych chorób, które stanowią wysokie ryzyko przyczynienia się do wypadków samochodowego.

Obturacyjny bezdech senny może objawiać się na różne sposoby, najczęściej głośnym chrapaniem bądź widocznym okresem bezdechu. Szczególnie niebezpieczne, w kontekście prowadzenia samochodu, są natomiast krótkie i przede wszystkim bezwiedne okresy zasypiania. Choroba ta wpływa również niekorzystnie na koncentrację i może wydłużać czas reakcji, czyli ma takie same następstwa jak jazda pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Ale spokojnie. Są różne sposoby leczenia OBPS, dzięki którym osoby z tą chorobą będą mogły, pomimo zmiany przepisów, uzyskać uprawnienia do prowadzenia prawa jazdy.

Jeżeli podczas badania lekarskiego wystąpi podejrzenie wystąpienia OBPS, wówczas kandydat na kierowcę zostanie wysłany na szczegółowe badania lekarskie. Do czasu potwierdzenia bądź wykluczenia takiej diagnozy nastąpi orzeczenie istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Co ważne, lekarz nie wyda zgody na ubieganie się o prawo jazdy w przypadku zarówno ciężkiej, jak i umiarkowanej postaci tej choroby.

Jednak nie oznacza to, iż osoba z OBPS ma już całkowicie zamkniętą furtkę do uzyskania prawa jazdy. Musi rozpocząć stosowne leczenie, poddawać się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim i wówczas może uzyskać opinię o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W przypadku kategorii A, B oraz T (i wszystkich pochodnych) takie kontrolne badania trzeba będzie przechodzić minimum raz na trzy lata.

Surowiej zostali potraktowani kierowcy zawodowi, którzy posiadają kategorie C bądź D. W ich przypadku występowanie bezdechu sennego będzie skutkowało koniecznością corocznej kontroli lekarskiej.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl