Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

Miliardy złotych z systemu viaTOLL

2016-07-07 08:33

Miliardy złotych z systemu viaTOLL

Główną część przychodów systemu viaToll stanowią opłaty pozyskane za przejazdy samochodów ciężarowych po liczącej już ponad 3145 km sieci dróg płatnych. Jednak coraz większy udział zaczynają stanowić również opłaty pobierane manualnie bądź za pośrednictwem urządzeń viaAUTO od kierowców pojazdów osobowych na państwowych odcinkach płatnych autostrad A2 i A4. I właśnie w rozwoju tej części systemu, zwłaszcza poprzez większą dystrybucję urządzeń viaAUTO, operatorzy systemu widzą duży potencjał wzrostu przychodów.

Elektroniczny system poboru opłat drogowych viaTOLL został uruchomiony 1 lipca 2011 r. Od początku funkcjonowania za jego pośrednictwem na konto Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło 6,3 mld zł, a każdego dnia roboczego kwota ta powiększa się o kolejne 5 mln. Pieniądze te w całości przeznaczane są na utrzymanie, rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce.

- System viaTOLL to ogromny sukces, zarówno pod względem jego sprawności, jak i efektywności kosztowej. Najlepiej świadczy o tym fakt, że wydatki związane z jego budową i wdrożeniem zwróciły się w ciągu niecałych 18 miesięcy. To ewenement na skalę europejską - mówi Marek Cywiński, Dyrektor Zarządzający firmy Kapsch Telematic Services, będącej operatorem systemu viaTOLL.

Nakłady inwestycyjne poniesione przez budżet państwa w 2011 r. na budowę i uruchomienie systemu na sieci podstawowej (1560 km) wyniosły 963,2 mln zł. Dołączenie kolejnych 1585 km w następnych latach wymagało inwestycji w kwocie 166,2 mln zł. Całkowite nakłady inwestycyjne na infrastrukturę viaTOLL, będącą własnością Skarbu Państwa, wyniosły 1,129 mld zł. Z kolei koszty operacyjne, na które składają się m.in. obsługa punktów poboru opłat, sieci dystrybucji, czy utrzymanie i zasilanie infrastruktury technicznej wyniosły w sumie 1,082 mld zł. Oznacza to, że zysk netto KFD wyniósł ponad 4,121 mld zł.

Obecnie w systemie viaTOLL zarejestrowanych jest ponad 910.000 pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony i ponad 72.000 autobusów.

Od 1 czerwca 2012 r. z systemu płatności elektronicznej, będącego alternatywą dla manualnego poboru opłat, skorzystać mogą również kierowcy samochodów osobowych, podróżujący po płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA (A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica). Wystarczy zwolnić, podjechać pod szlaban i przejechać, gdy ten automatycznie się otworzy. Kierowcy korzystający z płatności elektronicznej przejeżdżają przez płace poboru opłat nawet do pięciu razy szybciej niż ci, którzy wybierają tradycyjną płatność manualną. Do końca czerwca br. sprzedano ponad 54.000 urządzeń viaAUTO.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne