Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

Jedna opłata drogowa w Europie coraz bliżej

2016-05-17 15:41

Jedna opłata drogowa w Europie coraz bliżej

Nowelizacja ustawy wykonuje decyzję Komisji Europejskiej 2009/750/WE w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service - EETS). Jest to usługa umożliwiająca użytkownikowi drogi elektroniczne uiszczenie opłaty na wszystkich obszarach objętych systemem EETS za pomocą jednego urządzenia pokładowego zamontowanego w pojeździe. W efekcie pobór opłat na drogach krajów UE, na których pobierane są opłaty w formie elektronicznej, w tym w Polsce, zostanie uproszczony, ale nie wpłynie na poziom obowiązujących cen za przejazd drogami w Polsce.

To jednak od użytkownika będzie zależało, czy będzie on chciał skorzystać z usług świadczonych przez dostawców EETS, a jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę. Dla kierowców wdrażane przepisy oznaczają fakultatywną możliwość skorzystania z usługi EETS. Nie będzie to więc obowiązek.

Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (system viaToll). Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi Generalna Dyrekcja jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia tej usługi, będą wpływać do Krajowego Funduszu Drogowego.

Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne