Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

GITD szastała publicznymi pieniędzmi

2016-06-09 08:49

GITD szastała publicznymi pieniędzmi

Audyt objął swoim zakresem lata 2012-2015, a więc okres działalności poprzedniego kierownictwa GITD. Wyniki kontroli przedstawili p.o. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Michał Pierzchała oraz Dyrektor Generalny Cezary Jurkowski.

Największe zarzuty dotyczą niegospodarności poprzednich władz GITD. Jak wykazała kontrola, przedstawiciele ścisłego kierownictwa urzędu szastali publicznymi pieniędzmi, zwłaszcza w kilku wybranych dziedzinach dotyczących:

- wyjazdów zagranicznych w których brało udział ścisłe kierownictwo;

- zakupów różnorodnych gadżetów począwszy od konsoli do gier PlayStation4, kosztownych słuchawek bezprzewodowych, zegarków typu "Smartwatch", kamer GoPro oraz innych;

- przyznawanych kierownictwu wysokich nagród;

- projektu twinningowego - Zespół kontrolerów z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, na początku roku przeprowadził kontrolę doraźną w GITD w zakresie realizacji projektu pn. "Assistance on the Transport of Dangerous Goods" negatywnie oceniając sposób wydatkowania środków na zarządzanie (TMC) w projekcie. Wskazano brak wewnętrznych procedur określających zasady administrowania projektem oraz brak przejrzystości w zakresie przyznawania nagród specjalnych;

- zamówień publicznych w szeroko rozumianej informatyce;

- zarządzania zasobami ludzkimi.

Nowe kierownictwo Urzędu podkreśla, iż instytucje publiczne powinna cechować racjonalność w wydatkowaniu przyznanych środków budżetowych. Sukcesywnie przygotowywane są zgłoszenia do Prokuratury, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. O nieprawidłowościach poinformowano również CBA oraz NIK.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne