Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

EKO RAJD 14 maja 2016

2016-05-05 15:03

EKO RAJD 14 maja 2016

Mamy podstawy do twierdzenia, że tego typu zabawa powinna być interesująca dla wszystkich - startujących załóg, telewidzów, miłośników motoryzacji i oczywiście potencjalnych klientów, którzy za pośrednictwem mediów (Interia, TVP) poznają informacje o wynikach rywalizacji. Różnego rodzaju rajdy "o kropelce", gdzie samochody zużywają dwa czy trzy litry paliwa na 100 kilometrów nie dają tak naprawdę obrazu o faktycznym zużyciu paliwa przy normalnej eksploatacji.

Nasz rajd, gdzie średnie prędkości bliskie są dopuszczalnej maksymalnej, dadzą prawdziwy obraz zużycia paliwa, istotny dla kupujących, a często różniący się od oficjalnych danych producenta. Na przykład: na autostradzie zakładana szybkość to 135 km/godz. a w obszarze zabudowanym, w ruchu miejskim 50km/godz.

REGULAMIN
1. EKO Rajd odbędzie się w dniu 14.05.2016r.
2. Jest to impreza samochodowa, która promuje oszczędny i ekologiczny tryb jazdy oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
3. Trasa licząca około 180 km, przebiegać będzie na Śląsku, w Jurze Krakowsko Częstochowskiej po drogach miejskich, pozamiejskich i na autostradzie.
4. EKO RAJD jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich dealerów, importerów i firm związanych z motoryzacją a także dla gości.
5. Uczestników obowiązuje wpisowe w wysokości 1000 zł.
6. Start - parking przed EXPO SILESIA 14.05 GODZ 12.20. Samochód zgłoszony do Eko Rajdu musi stawić się na starcie zatankowany "do PEŁNA", co oznacza widoczne tankowanie pełnego zbiornika. Tankowanie odbywać się będzie na koszt uczestnika, na dowolnej stacji paliw.
7. Po tankowaniu wlew zostanie "zaplombowany" - podczas odbioru administracyjnego. Sprawdzenie plomby odbędzie się przy ponownym tankowaniu na Mecie
8. Naruszenie "plomby" przez uczestników wiąże się z ich wykluczeniem.
9. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza i przesłanie na e-mail: targi@automotoshow.com.pl oraz uiszczenie kwoty wpisowego.


PROGRAM
1. Załogi startować będą co dwie minuty.
2. Lista startowa zostanie opublikowana na pół godziny przed startem w biurze targowym w EXPO SILESIA.
3. O miejscu, w którym usytuowana jest meta a także usytuowaniu trzech prób zręcznościowych, uczestnicy dowiedzą się z Książki Drogowej. Czas dotarcia przez każdą z drużyn do mety to maksymalnie 3 godziny.
4. Szczegółowa trasa zostanie opublikowana w Książce Drogowej, którą każda załoga otrzyma podczas odbioru administracyjnego. Książka drogowa zawierać będzie również regulamin oraz kartę drogową, w której komisarze sportowi dokonywać będą wpisów na starcie, próbach zręcznościowych oraz mecie.
5. Wszystkie załogi zobowiązane są stawić się na STARCIE najpóźniej o godz. 11:30 w celu odbioru administracyjnego, plombowania zbiornika i udziału w odprawie. Podczas odbioru administracyjnego załogi zobowiązane są okazać:
- dowód osobisty i prawo jazdy kierowcy,
- dokument tożsamości pilota,
- pisemna zgoda właściciela pojazdu do startu w Imprezie, jeśli zarówno kierowca jak i pilot nie są właścicielami pojazdu,
- dowód rejestracyjny pojazdu z ważnymi badaniami technicznymi,
- ubezpieczenie OC i NNW auto startującego w Imprezie,
- wypełniony formularz zgłoszenia
6. Na mecie załogi podjeżdżają na stację benzynową BP W ZAGÓRZU gdzie tankują zbiornik "do PEŁNA", a komisarze sportowi wpisują czas mety, sprawdzają oryginalność plomby. Tankowanie odbywa się na koszt uczestnika. Następnie załogi przejeżdżają na miejsce docelowe, gdzie odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wieloma dodatkowymi atrakcjami.

PUNKTACJA
1.O zwycięstwie decyduje najmniejsza ilość zdobytych punktów karnych za:
a) Zużycie paliwa;
b) Czas przejazdu;
c) Próby zręcznościowe.
2.Punktacja
za konkurencję a) zużycie paliwa w zależności od zajętego miejsca:

Miejsce
1. 0 punktów karnych
2. 5
3. 10
4. 15
5. 20
6. 25
7. 30
i tak dalej narastająco co 5.

Punktacja za konkurencję b) czas przejazdu:

Załoga, która przyjedzie na metę powyżej limitu czasu tj. 3 godziny, otrzymuje pkt 10 pkt za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia.

Punktacja za konkurencję c) próba zręcznościowa:

Miejsce
1. 2 punkty karne
2. 4
3. 6
4. 8
5. 10

i tak dalej narastająco co 2.

Za potrącenie pachołka załoga otrzymuje 5 punktów karnych za każdy potrącony pachołek. Pomylenie trasy próby zręcznościowej - taryfa (150% czasu najlepszej załogi na danej próbie zręcznościowej).

3. Do łącznej klasyfikacji brana będzie pod uwagę suma punktów za wszystkie konkurencje.
5. Czas przejazdu mierzony będzie za całą trasę. W przypadku jednakowej ilości punktów karnych o miejscu decyduje czas przejazdu
6. Załoga, która spóźni się na metę 30 minut lub więcej zostaje wykluczona.


WARUNKI UCZESTNICTWA
PODZIAŁ NA GRUPY I KLASY
1. Samochody będą podzielone na grupy:
-samochody napędzane benzyną
-napędzane olejem napędowym
- hybrydy
-samochody elektryczne

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własnej, ostatecznej, interpretacji Regulaminu EKO RAJDU oraz wprowadzenia zmian, uzupełnień i komunikatów w formie pisemnej lub ustnej.
2. Organizatorzy nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
3. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowania za straty poniesione i wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora oraz innych uczestników.
4. W zawodach mogą uczestniczyć samochody seryjne bez jakichkolwiek przeróbek, które są oferowane na polskim rynku. Samochody muszą podczas rajdu być wyposażone w: koło zapasowe, gaśnicę, trójkąt i dwie kamizelki odblaskowe.
5. Załoga składa się z dwóch osób
6. Praca Komisji Obliczeń, przebiegać będzie pod nadzorem specjalnie powołanego jury.

Rajd nie jest imprezą sportową w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne