Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

Autostrada A4 przejezdna od granicy do granicy

2016-07-20 13:05

Autostrada A4 przejezdna od granicy do granicy

Trzeba jednak zaznaczyć, iż na 2-kilometrowym odcinku tego fragmentu A4 kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami związanymi z koniecznymi pracami naprawczymi wiaduktu autostradowego (WA9) nad linią kolejową. To i tak dobra wiadomość dla kierowców, gdyż wcześniej wykonawca (konsorcjum firm Budimex i Strabag) wspominał o możliwych utrudnieniach w trzech miejscach. Szybsze oddanie do ruchu autostrady związane jest z organizowanymi w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży i większym ruchem w kierunku stolicy Małopolski zwłaszcza w przyszłym tygodniu.

Oddanie do ruchu ostatniego odcinka autostrady bez utrudnień planowane jest na 31 sierpnia. Do wykonania pozostaną wówczas jeszcze prace poza korpusem autostrady i związane z terenem przyległym do autostrady, czyli drogi serwisowe, zbiorniki retencyjne, infrastruktura wyposażenia pasa drogowego i zieleń. Roboty te nie będą jednak miały wpływu na ruch na A4. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 20 października br.

Nowy fragment A4 pozwoli skrócić podróż z Rzeszowa do Jarosława o ok. 30 minut. Pozwoli ponadto wyprowadzić ruch tranzytowy z centrów Rzeszowa, Łańcuta czy Przeworska i przejmie również część ruchu lokalnego w województwie. Tym samym poprawi się bezpieczeństwo na drodze krajowej nr 4, gdzie do tej pory dobowe natężenie ruchu wynosiło ponad 20 tys. pojazdów.

Autostrada A4 na Podkarpaciu o długości 171 km posiada w swoim zakresie 13 węzłów autostradowych co przekłada się średnio na węzeł zlokalizowany co 14 km. Na podkarpackim odcinku A4 znajdują się 4 Obwody Utrzymania Autostrady (OUA) zlokalizowane kolejno na węźle Dębica Zachód, Rzeszów Zachód, Jarosław Zachód i Przemyśl oraz 7 par Miejsc Obsługi Podróżnych. Kierowcy jadąc autostradą A4 od gr. woj. małopolskiego i podkarpackiego do granicy państwa w Korczowej, przejadą ten odcinek w ok. 1,5 godz.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż opóźnienie z ostatnim odcinkiem A4 wynikło ze zmiany wykonawcy już w trakcie realizacji kontraktu. Pierwsza umowa z konsorcjum firm Polimex Mostostal (lider) i Doprastav została podpisana we wrześniu 2010 r. Jednak 14 stycznia 2014 r. odstąpiono od jej realizacji ze względu na brak płynności finansowej wykonawcy i wynikające z tego zatory płatnicze z podwykonawcami i dostawcami. Efektem tego były opóźnienia w realizowanym zadaniu - w momencie upłynięcia czasu zapisanego w umowie wykonano 69 proc. prac.

W lutym tego samego roku ogłoszono już przetarg na nowego wykonawcę i 16 września 2014 r. podpisano umowę z konsorcjum firm Budimex (lider) i Strabag.

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne