Money.plMotoryzacjaWiadomościAktualności

A2 do granicy z Niemcami w 2011 roku

2008-08-30 10:15

A2 do granicy z Niemcami w 2011 roku

Początek prac w marcu 2009 r.


Podpisaniem umowy na budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Świecko zakończyły się 30 sierpnia 2008 r. negocjacje pomiędzy stroną publiczną oraz spółką Autostrada Wielkopolska. Budowa ostatniego, zachodniego odcinka autostrady A2 rozpocznie się w marcu 2009 roku, a zakończy pod koniec 2011 roku. Ze strony rządowej umowę podpisał minister infrastruktury Cezary Grabarczyk i Lech Witecki Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, stronę prywatną reprezentował prezes zarządu spółki Autostrada Wielkopolska S.A. Andrzej Patalas oraz wiceprezes zarządu Andrzej Lewandowicz. W akcie podpisania umowy udział wzięli: wiceminister infrastruktury Zbigniew Rapciak, zastępca generalnego dyrektora Magdalena Jaworska.

Do końca 2011 roku wybudowany zostanie kolejny odcinek autostrady, która jest jedną z priorytetowych inwestycji drogowych w związku z organizacją mistrzostw Euro 2012. Dzięki budowie odcinka A2 z Nowego Tomyśla do granicy z Niemcami Polska włączy się w europejską sieć autostrad. W trakcie negocjacji udało się wypracować rozwiązania, które zabezpieczają interesy strony publicznej oraz zapewniają możliwość szybkiej realizacji inwestycji stronie prywatnej w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego głosi komunikat GDDKiA.

Podstawowe informacje nt. odcinka A2 Nowe Tomyśl Świecko: długość: 105,9 km, 1 km autostrady wyceniono na 12,2 mln euro, koszt całego przedsięwzięcia to 1 298 127 600 euro. Prace przy budowie autostrady ruszą w marcu 2009 roku, planowo zakończą się w IV kwartale 2011 roku.

Projekt obejmuje między innymi:
- budowę nowego odcinka dwujezdniowej autostrady płatnej,
- modernizację istniejącej drogi nr 2 na odcinku Świecko Rzepin,
- budowę 6 nowych węzłów i przebudowę 3 istniejących,
- budowę zamkniętego systemu poboru opłat,
- budowę 10 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
- budowę dwóch Obwodów Utrzymania Autostrady,
- budowę oraz remont 86 mostów i wiaduktów,
- przebudowę dojazdów i dróg krzyżujących się z autostradą,
- budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany, oczyszczalnie ścieków, pasy zieleni, przepusty dla małych zwierząt i płazów.

Docelowo cała autostrada A2, łącząca przejścia graniczne w Świecku i Kukurykach, ma liczyć 610 km. Obecnie istnieje 252-kilometrowy odcinek Nowy Tomyśl Stryków.

Odcinek autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Świecka będzie najdłuższym odcinkiem autostradowym w Polsce o nawierzchni betonowej. Nawierzchnia taka charakteryzuje się zdecydowanie większą trwałością, według szacunków będzie mogła być użytkowana bez dodatkowego wzmocnienia przez około 40 lat po wybudowaniu.

W tym miejscu warto przypomnieć zapewnienia o dobrej jakości A2 na odcinku Nowy Tomyśl Poznań, bubla, którego asfaltowa" nawierzchnia zaczęła pękać już po kilku latach użytkowania. Z kolei system pobierania opłat na bramkach narzuca znacznie mniejszą liczbę autostradowych wjazdów/zjazdów aby zabezpieczyć interesy koncesjonariusza, a nie użytkowników dróg finansujących bezpośrednio lub pośrednio ich budowę. Ponadto utrzymanie bramek jest wielokrotnie droższe w utrzymaniu niż system winiet stosowany m.in. w Czechach, Austrii, Szwajcarii czy na Słowacji, a jakość autostrad wydaje się znacznie lepsza.

(rb)

Tagi: Polska, audi a2
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Oferty motoryzacyjne