=

Money.plMotoryzacjaTesty na Prawo JazdyKategoria T

Pytanie 70

Testy na Prawo Jazdy

Testy na prawo jazdy kategoria T - Pytanie 70

W przyczepie kolejki turystycznej dopuszcza się przewóz osób:
A
na miejscach stojących, jeżeli przyczepa wyposażona jest w uchwyty,
B
na miejscach stojących w liczbie nieprzekraczającej 5,
C
wyłącznie na miejscach siedzących.


Money.pl nie bierze odpowiedzialności za aktualność testów i wszelkie straty z tego wynikłe.