=

Money.plMotoryzacjaTesty na Prawo JazdyKategoria T

Pytanie 34

Testy na Prawo Jazdy

Testy na prawo jazdy kategoria T - Pytanie 34

Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
A
przekroczenia przez kierującego ciągnikiem rolniczym liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
B
uzyskania przez kierującego ciągnikiem rolniczym, w okresie 1 roku od wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 19 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego
C
gdy prawo jazdy jest nieczytelne lub upłynął termin jego ważności


Money.pl nie bierze odpowiedzialności za aktualność testów i wszelkie straty z tego wynikłe.