=

Money.plMotoryzacjaTesty na Prawo JazdyKategoria T

Pytanie 33

Testy na Prawo Jazdy

Testy na prawo jazdy kategoria T - Pytanie 33

Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia, że pojazd:
A
narusza wymagania ochrony środowiska
B
nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie
C
zagraża bezpieczeństwu


Money.pl nie bierze odpowiedzialności za aktualność testów i wszelkie straty z tego wynikłe.