=

Money.plMotoryzacjaTesty na Prawo JazdyKategoria T

Pytanie 22

Testy na Prawo Jazdy

Testy na prawo jazdy kategoria T - Pytanie 22

Kierujący ciągnikiem rolniczym:
A
może oddalić się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu
B
nie powinien pozostawiać pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, chyba że wykonuje czynności na drodze
C
nie powinien używać pojazdu w sposób powodujący nadmierną emisję spalin do środowiska lub nadmierny hałas


Money.pl nie bierze odpowiedzialności za aktualność testów i wszelkie straty z tego wynikłe.