=

Money.plMotoryzacjaTesty na Prawo JazdyKategoria C

Pytanie 22

Testy na Prawo Jazdy

Testy na prawo jazdy kategoria C - Pytanie 22

Znak ten oznacza zakaz wjazdu pojazdów:

A
o nacisku osi składowych większym niż odpowiadający masie 4 t, jeżeli wchodzą w skład osi wielokrotnej
B
specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t
C
o nacisku osi pojedynczej większym niż odpowiadający masie 5 t


Money.pl nie bierze odpowiedzialności za aktualność testów i wszelkie straty z tego wynikłe.