=

Money.plMotoryzacjaTesty na Prawo JazdyKategoria A

Pytanie 21

Testy na Prawo Jazdy

Testy na prawo jazdy kategoria A - Pytanie 21

Kierującemu motocyklem nie wolno:
A
oddalać się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu
B
pozostawiać pracującego silnika podczas postoju poza obszarem zabudowanym
C
pozostawiać pracującego silnika podczas zatrzymania na obszarze zabudowanym


Money.pl nie bierze odpowiedzialności za aktualność testów i wszelkie straty z tego wynikłe.