wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-24 rowerzyści
A-24
znak drogowy A-33 zator drogowy
A-33
znak drogowy A-12a zwężenie jezdni - dwustronne
A-12a
znak drogowy A-34 wypadek drogowy
A-34
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-1
znak drogowy B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż ... t
B-19
znak drogowy B-30 koniec zakazu używania sygnałów dzwiękowych
B-30
znak drogowy B-33 ograniczenie prędkości
B-33
znak drogowy C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-6
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy C-13a koniec drogi dla rowerów
C-13a
znak drogowy C-15 koniec minimalnej prędkości
C-15
znak drogowy D-32 pole biwakowe
D-32
znak drogowy D-18b parking zadaszony
D-18b
znak drogowy D-26 stacja obsługi technicznej
D-26
znak drogowy D-7 droga ekspresowa
D-7
znak drogowy E-2d drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie
E-2d
znak drogowy E-2c drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie
E-2c
znak drogowy E-2e drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę
E-2e
znak drogowy F-8 objazd w związku z zamknięciem drogi
F-8
znak drogowy F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7
znak drogowy F-1 przejście graniczne
F-1
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy T-6d tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6d
znak drogowy T-18 tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T-18
znak drogowy T-15 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-15
znak drogowy T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę
T-23j

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).