Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-15 śliska jezdnia
A-15
znak drogowy A-21 tramwaj
A-21
znak drogowy A-11 nierówna droga
A-11
znak drogowy A-9 przejazd kolejowy z zaporami
A-9
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy B-27 koniec zakazu wyprzedzania
B-27
znak drogowy B-21 zakaz skręcania w lewo
B-21
znak drogowy B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
B-8
znak drogowy B-24 koniec zakazu zawracania
B-24
znak drogowy C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-10
znak drogowy C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-6
znak drogowy C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-8
znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a
znak drogowy D-35a schody ruchome w dół
D-35a
znak drogowy D-12 pas ruchu dla autobusów
D-12
znak drogowy D-28 restauracja
D-28
znak drogowy D-43 koniec obszaru zabudowanego
D-43
znak drogowy E-22c zabytek
E-22c
znak drogowy E-15b trzycyfrowy numer drogi, na której dopuszcza się zwiększony do 10t nacisk osi pojazdu
E-15b
znak drogowy E-11 drogowskaz do zabytku przyrody
E-11
znak drogowy F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6
znak drogowy F-2 przejście graniczne zabronione
F-2
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy F-5 uprzedzenie o zakazie
F-5
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t oraz ciągniki samochodowe
T-23b
znak drogowy T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-14
znak drogowy T-24 tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-24
znak drogowy T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi
T-23h

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).

Wiadomości Auto-Moto
  • Samochód przyszłości od Mercedesa. Wnętrze jak... salon

    Prototypowy autonomiczny pojazd badawczy

  • Auto na pedały, które waży zaledwie 31 kilogramów

    Przeszedł pomyślnie testy na drogach, wkrótce

  • Wybrały najbardziej kobiecy samochód. Dobra decyzja?

    W jury konkursu zasiadły znane dziennikarki z