wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-33 zator drogowy
A-33
znak drogowy A-18b zwierzęta dzikie
A-18b
znak drogowy A-24 rowerzyści
A-24
znak drogowy A-22 niebezpieczny zjazd
A-22
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5
znak drogowy B-41 zakaz ruchu pieszych
B-41
znak drogowy B-18 zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t
B-18
znak drogowy B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3
znak drogowy C-12 ruch okrężny
C-12
znak drogowy C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-8
znak drogowy C-1 nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)
C-1
znak drogowy C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3
znak drogowy D-1 droga z pierwszeństwem
D-1
znak drogowy D-21 szpital
D-21
znak drogowy D-6 przejście dla pieszych
D-6
znak drogowy D-23 stacja paliwowa
D-23
znak drogowy E-17a miejscowość
E-17a
znak drogowy E-5 drogowskaz do dzielnicy miasta
E-5
znak drogowy E-1a tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
E-1a
znak drogowy F-13 przejazd tranzytowy
F-13
znak drogowy F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
F-12
znak drogowy F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7
znak drogowy F-5 uprzedzenie o zakazie
F-5
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b
znak drogowy T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-9
znak drogowy T-30e tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30e
znak drogowy T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-16

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).