wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-30 inne niebezpieczeństwo
A-30
znak drogowy A-12b zwężenie jezdni - prawostronne
A-12b
znak drogowy A-14 roboty na drodze
A-14
znak drogowy A-16 przejście dla pieszych
A-16
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy B-2 zakaz wjazdu
B-2
znak drogowy B-25 zakaz wyprzedzania
B-25
znak drogowy B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych
B-6
znak drogowy B-22 zakaz skręcania w prawo
B-22
znak drogowy C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-8
znak drogowy C-15 koniec minimalnej prędkości
C-15
znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a
znak drogowy C-2 nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
C-2
znak drogowy D-26a wulkanizacja
D-26a
znak drogowy D-18a parking - miejsce zastrzeżone
D-18a
znak drogowy D-13 początek pasa ruchu powolnego
D-13
znak drogowy D-36 przejście nadziemne dla pieszych
D-36
znak drogowy E-14 tablica szlaku drogowego
E-14
znak drogowy E-13 tablica kierunkowa
E-13
znak drogowy E-17a miejscowość
E-17a
znak drogowy F-10 kierunki na pasach ruchu
F-10
znak drogowy F-3 granica obszaru administracyjnego
F-3
znak drogowy F-16 koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
F-16
znak drogowy F-17 koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
F-17
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3
znak drogowy T-30a tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30a
znak drogowy T-18 tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T-18
znak drogowy T-17 tabliczka wskazująca granicę państwa
T-17

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).