Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-18b zwierzęta dzikie
A-18b
znak drogowy A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6c
znak drogowy A-29 sygnały świetlne
A-29
znak drogowy A-28 sypki żwir
A-28
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy B-27 koniec zakazu wyprzedzania
B-27
znak drogowy B-17 zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m
B-17
znak drogowy B-12 zakaz wjazdu wózków ręcznych
B-12
znak drogowy B-29 zakaz używania sygnałów dzwiękowych
B-29
znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
znak drogowy C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-6
znak drogowy C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-7
znak drogowy C-13a koniec drogi dla rowerów
C-13a
znak drogowy D-26b myjnia
D-26b
znak drogowy D-26c toaleta publiczna
D-26c
znak drogowy D-21a policja
D-21a
znak drogowy D-13 początek pasa ruchu powolnego
D-13
znak drogowy E-2c drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie
E-2c
znak drogowy E-16 numer szlaku międzynarodowego
E-16
znak drogowy E-2a drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni
E-2a
znak drogowy F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
F-12
znak drogowy F-5 uprzedzenie o zakazie
F-5
znak drogowy F-1 przejście graniczne
F-1
znak drogowy F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy T-29 tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się
T-29
znak drogowy T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23i
znak drogowy T-24 tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-24
znak drogowy T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy
T-23g

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).

  • 4.05.2016 (15:39)
    Oto najszybszy przednionapędowy hot-hatch
    7 minut i 49,21 sekundy - tyle wynosi od kilku dni najnowszy rekord okrążenia Północnej Pętli toru Nurburgring w kategorii przednionapędowych aut...