Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-9 przejazd kolejowy z zaporami
A-9
znak drogowy A-27 nabrzeże lub brzeg rzeki
A-27
znak drogowy A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
A-6a
znak drogowy A-2 niebezpieczny zakręt w lewo
A-2
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-1
znak drogowy B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
B-37
znak drogowy B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m
B-15
znak drogowy B-32 stój - kontrola celna
B-32
znak drogowy C-19 koniec nakazu jazdy z łancuchami
C-19
znak drogowy C-12 ruch okrężny
C-12
znak drogowy C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-4
znak drogowy C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
C-11
znak drogowy D-7 droga ekspresowa
D-7
znak drogowy D-11 początek pasa ruchu dla autobusów
D-11
znak drogowy D-45 koniec strefy parkowania
D-45
znak drogowy D-36a schody ruchome w górę
D-36a
znak drogowy E-15a numer drogi
E-15a
znak drogowy E-2e drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę
E-2e
znak drogowy E-22c zabytek
E-22c
znak drogowy F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
F-12
znak drogowy F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6
znak drogowy F-4 nazwa rzeki
F-4
znak drogowy F-14b tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
F-14b
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-9
znak drogowy T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym znak obowiązuje
T-21
znak drogowy T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b
znak drogowy T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę
T-23j

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).