Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-19 boczny wiatr
A-19
znak drogowy A-23 stromy podjazd
A-23
znak drogowy A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A-20
znak drogowy A-11 nierówna droga
A-11
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości
B-44
znak drogowy B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m
B-15
znak drogowy B-20 stop
B-20
znak drogowy B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
B-8
znak drogowy C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-7
znak drogowy C-5 nakaz jazdy prosto
C-5
znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
znak drogowy C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17
znak drogowy D-39 dopuszczalne prędkości
D-39
znak drogowy D-45 koniec strefy parkowania
D-45
znak drogowy D-43 koniec obszaru zabudowanego
D-43
znak drogowy D-7 droga ekspresowa
D-7
znak drogowy E-9 drogowskaz do muzeum
E-9
znak drogowy E-2f drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
E-2f
znak drogowy E-1b tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
E-1b
znak drogowy F-16 koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
F-16
znak drogowy F-3 granica obszaru administracyjnego
F-3
znak drogowy F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-14c
znak drogowy F-22 ograniczenia na pasie ruchu
F-22
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25a
znak drogowy T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-11
znak drogowy T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę
T-23j
znak drogowy T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-16

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).

  • 27.06.2016 (15:14)
    Wirtualne dzieci Toyoty
    Bezpieczeństwo, jakie powinien zapewniać samochód w razie wypadku, odgrywa często ważną rolę w procesie wyboru nowego auta. Zwłaszcza, gdy chodzi o...