Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-12a zwężenie jezdni - dwustronne
A-12a
znak drogowy A-10 przejazd kolejowy bez zapór
A-10
znak drogowy A-29 sygnały świetlne
A-29
znak drogowy A-5 skrzyżowanie dróg
A-5
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skaźić wodę
B-14
znak drogowy B-36 zakaz zatrzymywania się
B-36
znak drogowy B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
B-1
znak drogowy B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
B-13a
znak drogowy C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-10
znak drogowy C-13a koniec drogi dla rowerów
C-13a
znak drogowy C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
C-11
znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
znak drogowy D-42 obszar zabudowany
D-42
znak drogowy D-18a parking - miejsce zastrzeżone
D-18a
znak drogowy D-13 początek pasa ruchu powolnego
D-13
znak drogowy D-19 postój taksówek
D-19
znak drogowy E-22c zabytek
E-22c
znak drogowy E-10 drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
E-10
znak drogowy E-14a tablica szlaku drogowego na autostradzie
E-14a
znak drogowy F-4 nazwa rzeki
F-4
znak drogowy F-2 przejście graniczne zabronione
F-2
znak drogowy F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-14c
znak drogowy F-8 objazd w związku z zamknięciem drogi
F-8
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t oraz ciągniki samochodowe
T-23b
znak drogowy T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym znak obowiązuje
T-21
znak drogowy T-20 tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-20
znak drogowy T-30c tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30c

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).