wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
A-6a
znak drogowy A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
A-6b
znak drogowy A-11a próg zwalniający
A-11a
znak drogowy A-26 lotnisko
A-26
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-38
znak drogowy B-14 zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skaźić wodę
B-14
znak drogowy B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdzających z przeciwka
B-31
znak drogowy B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-28
znak drogowy C-2 nakaz jazdy w prawo (za znakiem)
C-2
znak drogowy C-16 droga dla pieszych
C-16
znak drogowy C-12 ruch okrężny
C-12
znak drogowy C-5 nakaz jazdy prosto
C-5
znak drogowy D-38 koniec tunelu
D-38
znak drogowy D-3 droga jednokierunkowa
D-3
znak drogowy D-44 strefa parkowania
D-44
znak drogowy D-49 pobór opłat
D-49
znak drogowy E-22a drogowskaz do zbaytku
E-22a
znak drogowy E-15a numer drogi
E-15a
znak drogowy E-6b drogowskaz do dworca autobusowego
E-6b
znak drogowy F-11 kierunki na pasie ruchu
F-11
znak drogowy F-17 koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
F-17
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy T-23f tabliczka wskazująca autobusy
T-23f
znak drogowy T-3a tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego do postoju
T-3a
znak drogowy T-30i tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30i
znak drogowy T-2 tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-2

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).