Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-7 ustąp pierwszeństwa
A-7
znak drogowy A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6c
znak drogowy A-5 skrzyżowanie dróg
A-5
znak drogowy A-6b skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
A-6b
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy B-24 koniec zakazu zawracania
B-24
znak drogowy B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
B-5
znak drogowy B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż ... t
B-19
znak drogowy B-10 zakaz wjazdu motoroweró
B-10
znak drogowy C-14 prędkość minimalna
C-14
znak drogowy C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-10
znak drogowy C-19 koniec nakazu jazdy z łancuchami
C-19
znak drogowy C-13 droga dla rowerów
C-13
znak drogowy D-32 pole biwakowe
D-32
znak drogowy D-12 pas ruchu dla autobusów
D-12
znak drogowy D-18 parking
D-18
znak drogowy D-17 przystanek tramwajowy
D-17
znak drogowy E-5 drogowskaz do dzielnicy miasta
E-5
znak drogowy E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
E-7
znak drogowy E-20 tablica węzła drogowego na autostradzie
E-20
znak drogowy F-14b tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
F-14b
znak drogowy F-2 przejście graniczne zabronione
F-2
znak drogowy F-16 koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
F-16
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy T-30c tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30c
znak drogowy T-24 tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-24
znak drogowy T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3
znak drogowy T-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-8

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).