Na skróty

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-32 oszronienie jezdni
A-32
znak drogowy A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
A-4
znak drogowy A-30 inne niebezpieczeństwo
A-30
znak drogowy A-18b zwierzęta dzikie
A-18b
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy B-33 ograniczenie prędkości
B-33
znak drogowy B-7 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
B-7
znak drogowy B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
B-3
znak drogowy B-30 koniec zakazu używania sygnałów dzwiękowych
B-30
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-4
znak drogowy C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
C-11
znak drogowy C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-10
znak drogowy D-48 zmiana pierwszeństwa
D-48
znak drogowy D-42 obszar zabudowany
D-42
znak drogowy D-38 koniec tunelu
D-38
znak drogowy D-26b myjnia
D-26b
znak drogowy E-18a koniec miejscowości
E-18a
znak drogowy E-6a drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
E-6a
znak drogowy E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
E-7
znak drogowy F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7
znak drogowy F-16 koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
F-16
znak drogowy F-3 granica obszaru administracyjnego
F-3
znak drogowy F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F-20
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy T-30d tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30d
znak drogowy T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-1a
znak drogowy T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi
T-23h
znak drogowy T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę
T-23j

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).

Wiadomości Auto-Moto
  • Rocznie przejeżdża 100 tysięcy kilometrów

    - Zdobyłem już spore doświadczenie i wiem, co

  • Wylicytuj auto z autografami... Rolling Stones

    Do 23 grudnia można wziąć udział w aukcji

  • Wybrały najbardziej kobiecy samochód. Dobra decyzja?

    W jury konkursu zasiadły znane dziennikarki z