wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-26 lotnisko
A-26
znak drogowy A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym
A-8
znak drogowy A-12a zwężenie jezdni - dwustronne
A-12a
znak drogowy A-29 sygnały świetlne
A-29
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy B-27 koniec zakazu wyprzedzania
B-27
znak drogowy B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości
B-44
znak drogowy B-33 ograniczenie prędkości
B-33
znak drogowy B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-26
znak drogowy C-10 nakaz jazdy z lewej strony znaku
C-10
znak drogowy C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
C-11
znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a
znak drogowy C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3
znak drogowy D-25 poczta
D-25
znak drogowy D-41 koniec strefy zamieszkania
D-41
znak drogowy D-4a droga bez przejazdu
D-4a
znak drogowy D-18a parking - miejsce zastrzeżone
D-18a
znak drogowy E-8 drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
E-8
znak drogowy E-20 tablica węzła drogowego na autostradzie
E-20
znak drogowy E-9 drogowskaz do muzeum
E-9
znak drogowy F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6
znak drogowy F-10 kierunki na pasach ruchu
F-10
znak drogowy F-14c tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
F-14c
znak drogowy F-13 przejazd tranzytowy
F-13
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25a
znak drogowy T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3
znak drogowy T-29 tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się
T-29
znak drogowy T-23a tabliczka wskazująca motocykle
T-23a

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).