wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-25 spadające odłamki skalne
A-25
znak drogowy A-15 śliska jezdnia
A-15
znak drogowy A-5 skrzyżowanie dróg
A-5
znak drogowy A-1 niebezpieczny zakręt w prawo
A-1
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy B-9 zakaz wjazdu rowerów
B-9
znak drogowy B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-38
znak drogowy B-42 koniec zakazów
B-42
znak drogowy B-2 zakaz wjazdu
B-2
znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a
znak drogowy C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo
C-6
znak drogowy C-13a koniec drogi dla rowerów
C-13a
znak drogowy C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-9
znak drogowy D-4a droga bez przejazdu
D-4a
znak drogowy D-18a parking - miejsce zastrzeżone
D-18a
znak drogowy D-38 koniec tunelu
D-38
znak drogowy D-26c toaleta publiczna
D-26c
znak drogowy E-22c zabytek
E-22c
znak drogowy E-2b drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią
E-2b
znak drogowy E-10 drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
E-10
znak drogowy F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7
znak drogowy F-16 koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
F-16
znak drogowy F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6
znak drogowy F-4 nazwa rzeki
F-4
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2a zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
R-2a
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy T-6b tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6b
znak drogowy T-17 tabliczka wskazująca granicę państwa
T-17
znak drogowy T-2 tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-2
znak drogowy T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-11

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).