Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-6d wylot drogi jednokierunkowej z prawej strony
A-6d
znak drogowy A-7 ustąp pierwszeństwa
A-7
znak drogowy A-11a próg zwalniający
A-11a
znak drogowy A-5 skrzyżowanie dróg
A-5
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy BT-4 stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
BT-4
znak drogowy B-22 zakaz skręcania w prawo
B-22
znak drogowy B-38 zakaz postoju w dni parzyste
B-38
znak drogowy B-28 koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-28
znak drogowy B-21 zakaz skręcania w lewo
B-21
znak drogowy C-16 droga dla pieszych
C-16
znak drogowy C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-7
znak drogowy C-19 koniec nakazu jazdy z łancuchami
C-19
znak drogowy C-12 ruch okrężny
C-12
znak drogowy D-7 droga ekspresowa
D-7
znak drogowy D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
D-5
znak drogowy D-29 hotel (motel)
D-29
znak drogowy D-42 obszar zabudowany
D-42
znak drogowy E-3 drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
E-3
znak drogowy E-14a tablica szlaku drogowego na autostradzie
E-14a
znak drogowy E-7 drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
E-7
znak drogowy F-15 niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
F-15
znak drogowy F-13 przejazd tranzytowy
F-13
znak drogowy F-2 przejście graniczne zabronione
F-2
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy T-30f tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30f
znak drogowy T-29 tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się
T-29
znak drogowy T-30e tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30e
znak drogowy T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-9

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).

Wiadomości Auto-Moto
  • Samochód przyszłości od Mercedesa. Wnętrze jak... salon

    Prototypowy autonomiczny pojazd badawczy

  • Auto na pedały, które waży zaledwie 31 kilogramów

    Przeszedł pomyślnie testy na drogach, wkrótce

  • Wybrały najbardziej kobiecy samochód. Dobra decyzja?

    W jury konkursu zasiadły znane dziennikarki z