Na skróty

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-25 spadające odłamki skalne
A-25
znak drogowy A-28 sypki żwir
A-28
znak drogowy A-32 oszronienie jezdni
A-32
znak drogowy A-9 przejazd kolejowy z zaporami
A-9
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy B-33 ograniczenie prędkości
B-33
znak drogowy B-24 koniec zakazu zawracania
B-24
znak drogowy B-44 koniec strefy ograniczonej prędkości
B-44
znak drogowy B-9 zakaz wjazdu rowerów
B-9
znak drogowy C-5 nakaz jazdy prosto
C-5
znak drogowy C-12 ruch okrężny
C-12
znak drogowy C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-9
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy D-36a schody ruchome w górę
D-36a
znak drogowy D-29 hotel (motel)
D-29
znak drogowy D-6a przejazd dla rowerzystów
D-6a
znak drogowy D-30 obozowicko (kemping)
D-30
znak drogowy E-16 numer szlaku międzynarodowego
E-16
znak drogowy E-2c drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie
E-2c
znak drogowy E-13 tablica kierunkowa
E-13
znak drogowy F-12 znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
F-12
znak drogowy F-7 sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F-7
znak drogowy F-14a tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania
F-14a
znak drogowy F-10 kierunki na pasach ruchu
F-10
znak drogowy G-1f słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1f
znak drogowy G-1e słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1e
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą
T-23d
znak drogowy T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23i
znak drogowy T-30h tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30h
znak drogowy T-25c tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25c

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).

Wiadomości Auto-Moto
  • Samochód przyszłości od Mercedesa. Wnętrze jak... salon

    Prototypowy autonomiczny pojazd badawczy

  • Auto na pedały, które waży zaledwie 31 kilogramów

    Przeszedł pomyślnie testy na drogach, wkrótce

  • Wybrały najbardziej kobiecy samochód. Dobra decyzja?

    W jury konkursu zasiadły znane dziennikarki z