Na skróty

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6c
znak drogowy A-12c zwężenie jezdni - lewostronne
A-12c
znak drogowy A-17 dzieci
A-17
znak drogowy A-6d wylot drogi jednokierunkowej z prawej strony
A-6d
znak drogowy BT-3 blokada zwrotnicy
BT-3
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż ... t
B-19
znak drogowy B-13a zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
B-13a
znak drogowy B-6 zakaz wjazdu ciągników rolniczych
B-6
znak drogowy B-15 zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m
B-15
znak drogowy C-18 nakaz jazdy z łańcuchami
C-18
znak drogowy C-4 nakaz jazdy w lewo (za znakiem)
C-4
znak drogowy C-3 nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)
C-3
znak drogowy C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17
znak drogowy D-25 poczta
D-25
znak drogowy D-44 strefa parkowania
D-44
znak drogowy D-49 pobór opłat
D-49
znak drogowy D-45 koniec strefy parkowania
D-45
znak drogowy E-16 numer szlaku międzynarodowego
E-16
znak drogowy E-1b tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
E-1b
znak drogowy E-15a numer drogi
E-15a
znak drogowy F-11 kierunki na pasie ruchu
F-11
znak drogowy F-2 przejście graniczne zabronione
F-2
znak drogowy F-20 część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F-20
znak drogowy F-22 ograniczenia na pasie ruchu
F-22
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3
znak drogowy T-26 tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu
T-26
znak drogowy T-23a tabliczka wskazująca motocykle
T-23a
znak drogowy T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t oraz ciągniki samochodowe
T-23b

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).

Wiadomości Auto-Moto
  • Festwial najszybszych samochodów w Łodzi

    Impreza dla fanów czterech kółek potrwa do 9

  • Pokazali, jak poszczególne epoki wpływały na samochody

    Największym na świecie motoryzacyjnym imprezom

  • Polska Trucking Girl. O czym marzy?

    W Europie jest 8 mln zawodowych kierowców, w