Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-13 ruchomy most
A-13
znak drogowy A-7 ustąp pierwszeństwa
A-7
znak drogowy A-10 przejazd kolejowy bez zapór
A-10
znak drogowy A-6c skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
A-6c
znak drogowy AT-5 ruch kolizyjny
AT-5
znak drogowy BT-2 koniec ograniczenia prędkości
BT-2
znak drogowy AT-3 niebezpieczny zjazd
AT-3
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B-26
znak drogowy B-30 koniec zakazu używania sygnałów dzwiękowych
B-30
znak drogowy B-29 zakaz używania sygnałów dzwiękowych
B-29
znak drogowy B-8 zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
B-8
znak drogowy C-16a koniec drogi dla pieszych
C-16a
znak drogowy C-11 nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
C-11
znak drogowy C-12 ruch okrężny
C-12
znak drogowy C-9 nakaz jazdy z prawej strony znaku
C-9
znak drogowy D-47 koniec drogi wewnętrznej
D-47
znak drogowy D-45 koniec strefy parkowania
D-45
znak drogowy D-48 zmiana pierwszeństwa
D-48
znak drogowy D-33 schronisko młodzieżowe
D-33
znak drogowy E-1b tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
E-1b
znak drogowy E-14 tablica szlaku drogowego
E-14
znak drogowy E-15c numer autostrady
E-15c
znak drogowy F-19 pas ruchu dla rowerów
F-19
znak drogowy F-14b tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
F-14b
znak drogowy F-5 uprzedzenie o zakazie
F-5
znak drogowy F-18 przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
F-18
znak drogowy G-1a słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1a
znak drogowy G-2 sieć pod napięciem
G-2
znak drogowy G-1c słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1c
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-1a początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego
R-1a
znak drogowy T-15 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-15
znak drogowy T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-12
znak drogowy T-30d tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30d
znak drogowy T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę
T-23j

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).