Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plMotoryzacja

Znaki drogowe

Znaki drogowe

znak drogowy A-18a zwierzęta gospodarskie
A-18a
znak drogowy A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A-20
znak drogowy A-32 oszronienie jezdni
A-32
znak drogowy A-17 dzieci
A-17
znak drogowy AT-4 stromy podjazd
AT-4
znak drogowy BT-1 ograniczenie prędkości
BT-1
znak drogowy AT-2 sygnalizacja świetlna wzbudzana
AT-2
znak drogowy AT-1 sygnalizacja świetlna
AT-1
znak drogowy B-29 zakaz używania sygnałów dzwiękowych
B-29
znak drogowy B-16 zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m
B-16
znak drogowy B-9 zakaz wjazdu rowerów
B-9
znak drogowy B-27 koniec zakazu wyprzedzania
B-27
znak drogowy C-7 nakaz jazdy prosto lub w lewo
C-7
znak drogowy C-8 nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C-8
znak drogowy C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C-17
znak drogowy C-1 nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)
C-1
znak drogowy D-25 poczta
D-25
znak drogowy D-42 obszar zabudowany
D-42
znak drogowy D-43 koniec obszaru zabudowanego
D-43
znak drogowy D-23a stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
D-23a
znak drogowy E-9 drogowskaz do muzeum
E-9
znak drogowy E-22d drogowskaz do zabytku
E-22d
znak drogowy E-2e drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę
E-2e
znak drogowy F-6 znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem
F-6
znak drogowy F-11 kierunki na pasie ruchu
F-11
znak drogowy F-4 nazwa rzeki
F-4
znak drogowy F-14b tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
F-14b
znak drogowy G-1b słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G-1b
znak drogowy G-1d słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G-1d
znak drogowy G-4 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
G-4
znak drogowy G-3 krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G-3
znak drogowy R-1b zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego
R-1b
znak drogowy R-2 szlak rowerowy międzynarodowy
R-2
znak drogowy R-3 tablica szlaku rowerowego
R-3
znak drogowy R-1 szlak rowerowy krajowy
R-1
znak drogowy T-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-8
znak drogowy T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze
T-23c
znak drogowy T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b
znak drogowy T-30i tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T-30i

Znaki drogowe są znakami obowiązującymi w ruchu drogowym. Ich określone znaczenie i zakres obowiązywania jest ustanowiony w przepisach prawnych. Na terenie Rzeczpospolitej Polski znaki drogowe unormowane są głównie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach), a także w ustawie Prawo o ruchu drogowym (z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami), zwanej popularnie kodeksem drogowym.

Znaki drogowe dzieli się na dwie główne kategorie, a mianowicie na znaki pionowe i poziome. Znaki pionowe występują w postaci tarcz, a także tablic z napisami bądź symbolami. Natomiast znaki poziome występują w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni jezdni. Ponadto znaki drogowe pionowe dzieli się na kilka głównych kategorii, a mianowicie znaki ostrzegawcze (głównie trójkątne w czerwonym obramowaniu), znaki zakazu (głównie okrągłe w czerwonym obramowaniu), znaki nakazu (głównie okrągłe z białym symbolem na niebieskim tle), znaki informacyjne (głównie prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem), znaki kierunku i miejscowości (zwane też drogowskazami), a także opisy znaków (czyli przede wszystkim małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem).

  • 28.07.2016 (09:57)
    Elektryczna ciężarówka Mercedesa
    Jeśli ktoś myślał, że silniki elektryczne trafią wyłącznie do małych, miejskich pojazdów, ewentualnie nieco większych SUV-ów, jest w sporym...